k.ú.: 606553 - Bohuslavice nad Úpou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 157720
zahrada 83 67440
travní p. 190 392012
lesní poz 104 2387791
vodní pl. nádrž umělá 2 4817
vodní pl. tok přirozený 2 89170
vodní pl. tok umělý 4 5898
zast. pl. společný dvůr 2 93
zast. pl. zbořeniště 6 1504
zast. pl. 200 64813
ostat.pl. dráha 3 43916
ostat.pl. jiná plocha 115 69273
ostat.pl. manipulační pl. 34 75876
ostat.pl. neplodná půda 69 48950
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 421
ostat.pl. ostat.komunikace 118 81931
ostat.pl. pohřeb. 2 3016
ostat.pl. silnice 75 54599
ostat.pl. skládka 11 147090
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 14553
ostat.pl. zeleň 3 3993
Celkem KN 1057 3714876
Par. KMD 1057 3714876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 26
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 190
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 180
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 11.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.07.2019 05:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.