k.ú.: 606260 - Bohostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564559 - Bohostice NUTS5 CZ020B564559
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1232391
zahrada 147 102627
ovoc. sad 6 70249
travní p. 250 736275
lesní poz 174 2363075
vodní pl. nádrž přírodní 2 7771
vodní pl. nádrž umělá 3 343
vodní pl. rybník 2 1229
vodní pl. tok přirozený 6 52361
vodní pl. tok umělý 3 232
vodní pl. zamokřená pl. 1 793
zast. pl. společný dvůr 1 180
zast. pl. zbořeniště 2 283
zast. pl. 172 62588
ostat.pl. dráha 1 1623
ostat.pl. jiná plocha 25 7972
ostat.pl. manipulační pl. 47 78438
ostat.pl. neplodná půda 83 78119
ostat.pl. ostat.komunikace 88 67907
ostat.pl. pohřeb. 1 1061
ostat.pl. silnice 29 117228
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 603
Celkem KN 1194 4983348
Par. KMD 1194 4983348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. les.hosp 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 166
LV 201
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2008
S-SK GS 1:2880 1900 28.11.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 22:28

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.