k.ú.: 606120 - Kotoučov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533980 - Bohdaneč NUTS5 CZ0205533980
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 558889
zahrada 42 20727
ovoc. sad 1 9256
travní p. 110 348875
lesní poz les s budovou 8 265
lesní poz les(ne hospodář) 1 5345
lesní poz 51 2679744
vodní pl. nádrž umělá 1 193
vodní pl. tok umělý 4 1892
vodní pl. zamokřená pl. 2 12599
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. 47 15298
ostat.pl. jiná plocha 12 20454
ostat.pl. manipulační pl. 1 1576
ostat.pl. mez, stráň 7 584
ostat.pl. neplodná půda 71 55591
ostat.pl. ostat.komunikace 29 36598
ostat.pl. silnice 36 36240
ostat.pl. zeleň 6 8195
Celkem KN 481 3812361
Par. KMD 481 3812361
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 54
LV 99
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 03:08

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.