k.ú.: 606081 - Bohdalov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595292 - Bohdalov NUTS5 CZ0635595292
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 29.03.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1224 5112787
zahrada 297 165352
travní p. 745 1684246
lesní poz 312 4101079
vodní pl. nádrž umělá 6 23419
vodní pl. rybník 29 855458
vodní pl. tok přirozený 27 6611
vodní pl. tok umělý 227 32554
vodní pl. zamokřená pl. 6 2756
zast. pl. společný dvůr 1 433
zast. pl. zbořeniště 13 2226
zast. pl. 501 180127
ostat.pl. jiná plocha 189 136739
ostat.pl. manipulační pl. 67 83563
ostat.pl. neplodná půda 70 41610
ostat.pl. ostat.komunikace 236 157866
ostat.pl. pohřeb. 1 4463
ostat.pl. silnice 138 153167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 41248
ostat.pl. zeleň 10 2210
Celkem KN 4108 12787914
Par. DKM 312 2421475
Par. KMD 3796 10366439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 304
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 487
LV 542
spoluvlastník 737

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2012
DKM 1:1000 11.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 04.04.2020 04:52

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.