k.ú.: 606081 - Bohdalov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595292 - Bohdalov NUTS5 CZ0635595292
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 01.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1224 5112669
zahrada 297 165352
travní p. 746 1686632
lesní poz 312 4101079
vodní pl. nádrž umělá 6 23419
vodní pl. rybník 29 855458
vodní pl. tok přirozený 27 6611
vodní pl. tok umělý 227 32554
vodní pl. zamokřená pl. 6 2756
zast. pl. společný dvůr 1 433
zast. pl. zbořeniště 13 2226
zast. pl. 502 180245
ostat.pl. jiná plocha 190 136739
ostat.pl. manipulační pl. 67 83563
ostat.pl. neplodná půda 70 39224
ostat.pl. ostat.komunikace 236 157866
ostat.pl. pohřeb. 1 4463
ostat.pl. silnice 138 153167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 41248
ostat.pl. zeleň 10 2210
Celkem KN 4111 12787914
Par. DKM 312 2421475
Par. KMD 3799 10366439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 305
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 488
LV 549
spoluvlastník 745

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2012
DKM 1:1000 11.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.07.2020 08:01

Aktuality

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.