k.ú.: 606081 - Bohdalov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595292 - Bohdalov NUTS5 CZ0635595292
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1224 5112787
zahrada 297 165381
travní p. 745 1685263
lesní poz 312 4101079
vodní pl. nádrž umělá 6 23419
vodní pl. rybník 29 855458
vodní pl. tok přirozený 27 6611
vodní pl. tok umělý 227 32554
vodní pl. zamokřená pl. 6 2756
zast. pl. společný dvůr 1 433
zast. pl. zbořeniště 13 2263
zast. pl. 494 179819
ostat.pl. jiná plocha 188 136702
ostat.pl. manipulační pl. 66 82699
ostat.pl. neplodná půda 70 41736
ostat.pl. ostat.komunikace 236 157866
ostat.pl. pohřeb. 1 4463
ostat.pl. silnice 138 153167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 41248
ostat.pl. zeleň 10 2210
Celkem KN 4099 12787914
Par. DKM 309 2421432
Par. KMD 3790 10366482
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 303
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 480
LV 533
spoluvlastník 723

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2012
DKM 1:1000 11.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 09.12.2019 16:13

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.