k.ú.: 605786 - Blšany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566021 - Blšany NUTS5 CZ0424566021
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 317 4571396
chmelnice 65 713237
zahrada 144 57969
ovoc. sad 4 23770
travní p. 57 541284
lesní poz les(ne hospodář) 2 11752
lesní poz 25 434210
vodní pl. nádrž umělá 1 52257
vodní pl. tok přirozený 20 118466
vodní pl. tok umělý 3 6780
zast. pl. společný dvůr 35 5794
zast. pl. zbořeniště 15 4164
zast. pl. 320 123955
ostat.pl. jiná plocha 87 228925
ostat.pl. manipulační pl. 24 41990
ostat.pl. neplodná půda 72 165031
ostat.pl. ostat.komunikace 132 265385
ostat.pl. pohřeb. 1 3752
ostat.pl. silnice 30 113197
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 34730
ostat.pl. zeleň 14 37884
Celkem KN 1374 7555928
Par. DKM 620 7055328
Par. KMD 754 500600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 124
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 41
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 316
LV 258
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.09.2013
KMD 1:1000 26.05.2011
DKM-KPÚ 30.09.2010 1:1000 09.11.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1843 26.05.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 01.10.2020 07:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička