k.ú.: 605654 - Přívozec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553450 - Blížejov NUTS5 CZ0321553450
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1795707
zahrada 77 41443
travní p. 81 450824
lesní poz 47 473471
vodní pl. tok přirozený 6 14259
vodní pl. tok umělý 11 3737
zast. pl. zbořeniště 2 306
zast. pl. 95 38034
ostat.pl. dráha 3 16015
ostat.pl. jiná plocha 16 11339
ostat.pl. manipulační pl. 1 36
ostat.pl. neplodná půda 35 31119
ostat.pl. ostat.komunikace 38 60356
ostat.pl. silnice 38 23449
ostat.pl. zamokřená pl. 2 3622
ostat.pl. zeleň 17 18020
Celkem KN 552 2981737
Par. DKM 552 2981737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 92
LV 123
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.03.2017
DKM 1:1000 28.03.2013
THM-V 1:2000 01.04.1961 28.03.2013 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.09.2020 10:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.