k.ú.: 605620 - Blížejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553450 - Blížejov NUTS5 CZ0321553450
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 2026076
zahrada 207 119755
ovoc. sad 7 7421
travní p. 52 483428
lesní poz ostat.komunikace 1 1931
lesní poz 59 1060144
vodní pl. nádrž umělá 12 14363
vodní pl. tok přirozený 13 35663
vodní pl. zamokřená pl. 1 21169
zast. pl. společný dvůr 1 947
zast. pl. zbořeniště 2 46
zast. pl. 364 103961
ostat.pl. dráha 7 46081
ostat.pl. jiná plocha 376 234875
ostat.pl. manipulační pl. 23 20340
ostat.pl. neplodná půda 48 46434
ostat.pl. ostat.komunikace 122 147762
ostat.pl. pohřeb. 2 3059
ostat.pl. silnice 15 31081
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13330
ostat.pl. zeleň 1 1197
Celkem KN 1484 4419063
Par. DKM 1484 4419063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. byt.dům 42
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 169
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 360
byt.z. byt 28
obč.z. byt 64
Celkem JED 92
LV 388
spoluvlastník 518

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2013
THM-G 1:2000 01.04.1961 18.05.2017
THM-V 1:2000 01.04.1961 18.05.2017 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.09.2020 11:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.