k.ú.: 605611 - Dědkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595250 - Blízkov NUTS5 CZ0635595250
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 1234234
zahrada 59 48096
travní p. 176 1382500
lesní poz les s budovou 1 352
lesní poz 120 1938085
vodní pl. nádrž umělá 7 15270
vodní pl. rybník 5 5928
vodní pl. tok umělý 1 316
zast. pl. zbořeniště 4 1973
zast. pl. 74 34487
ostat.pl. jiná plocha 35 12848
ostat.pl. manipulační pl. 4 25170
ostat.pl. neplodná půda 176 174808
ostat.pl. ostat.komunikace 39 99106
ostat.pl. silnice 1 4101
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1460
ostat.pl. zeleň 1 40
Celkem KN 780 4978774
Par. KMD 780 4978774
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 74
LV 100
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2019 16:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.