k.ú.: 605441 - Malměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566004 - Blatno NUTS5 CZ0424566004
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 3290442
zahrada 68 58711
ovoc. sad 5 21112
travní p. 33 248066
lesní poz les(ne hospodář) 1 642
lesní poz 98 11426162
vodní pl. nádrž přírodní 8 4793
vodní pl. nádrž umělá 3 20541
vodní pl. tok přirozený 5 4191
vodní pl. tok umělý 26 29829
vodní pl. zamokřená pl. 1 8923
zast. pl. společný dvůr 4 2648
zast. pl. zbořeniště 16 10519
zast. pl. 102 57711
ostat.pl. dráha 3 78339
ostat.pl. jiná plocha 16 9680
ostat.pl. manipulační pl. 6 2655
ostat.pl. neplodná půda 80 193783
ostat.pl. ostat.komunikace 72 243473
ostat.pl. pohřeb. 2 2426
ostat.pl. silnice 15 53153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3301
ostat.pl. zeleň 2 408
Celkem KN 755 15771508
Par. DKM 570 15579639
Par. KMD 185 191869
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 38
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 97
LV 76
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2016
DKM-KPÚ 16.11.2012 1:1000 25.01.2013 *)
DKM-KPÚ 26.07.2005 1:1000 12.09.2005 *)
FÚO 1:5000 01.01.1971 25.01.2013
S-SK GS 1:2880 1841 18.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 26.09.2020 02:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička