k.ú.: 605174 - Blatec u Hodětína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 598992 - Hodětín NUTS5 CZ0317598992
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 1892652
zahrada 56 44660
travní p. 53 1108690
lesní poz 18 2363253
vodní pl. nádrž umělá 1 976
vodní pl. rybník 1 22729
vodní pl. tok umělý 13 37548
vodní pl. zamokřená pl. 8 24630
zast. pl. zbořeniště 1 17
zast. pl. 58 41603
ostat.pl. dráha 2 3321
ostat.pl. jiná plocha 22 215668
ostat.pl. manipulační pl. 15 14745
ostat.pl. neplodná půda 12 11821
ostat.pl. ostat.komunikace 41 117725
ostat.pl. silnice 18 68105
ostat.pl. skládka 1 1857
ostat.pl. zeleň 3 121
Celkem KN 376 5970121
PK 770 4829221
Celkem ZE 770 4829221
Par. DKM 115 90002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 58
LV 106
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2018
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 13.08.2022 01:29

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.