k.ú.: 604992 - Krchova Lomná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552704 - Mladá Vožice NUTS5 CZ0317552704
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 273
orná půda 162 1122851
zahrada 39 53692
travní p. mez, stráň 6 6898
travní p. 145 377432
lesní poz 138 422100
vodní pl. nádrž umělá 3 7280
vodní pl. tok přirozený 34 14571
vodní pl. tok umělý 6 1038
vodní pl. zamokřená pl. 26 27952
zast. pl. 36 18892
ostat.pl. jiná plocha 35 19315
ostat.pl. manipulační pl. 2 1822
ostat.pl. mez, stráň 17 17153
ostat.pl. neplodná půda 29 20777
ostat.pl. ostat.komunikace 50 57991
ostat.pl. silnice 3 19480
ostat.pl. zamokřená pl. 3 3197
ostat.pl. zeleň 4 2283
Celkem KN 739 2194997
Par. KMD 739 2194997
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 36
LV 112
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2016
KM-D 1:2000 01.03.2000 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1830 01.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 22.09.2020 16:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička