k.ú.: 604780 - Biskupice u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585076 - Biskupice NUTS5 CZ0724585076
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 676 2150569
zahrada 218 158697
ovoc. sad 3 7566
travní p. 594 1346854
lesní poz 161 1456653
vodní pl. tok přirozený 47 70204
vodní pl. zamokřená pl. 5 7070
zast. pl. zbořeniště 8 986
zast. pl. 303 99985
ostat.pl. dráha 14 23015
ostat.pl. jiná plocha 152 170169
ostat.pl. manipulační pl. 51 50245
ostat.pl. neplodná půda 226 234350
ostat.pl. ostat.komunikace 280 113711
ostat.pl. silnice 23 61529
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11216
ostat.pl. zeleň 16 3236
Celkem KN 2780 5966055
Par. KMD 2780 5966055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 207
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 295
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 407
spoluvlastník 576

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.07.2017
KM-D 1:2000 31.12.2002 20.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.12.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:32

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.