k.ú.: 604674 - Horní Hoštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536148 - Javorník NUTS5 CZ0711536148
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 2156340
zahrada 89 97269
travní p. 103 869419
lesní poz 37 18064936
vodní pl. nádrž umělá 3 19792
vodní pl. rybník 1 2008
vodní pl. tok přirozený 20 56494
vodní pl. zamokřená pl. 1 5289
zast. pl. společný dvůr 5 1195
zast. pl. zbořeniště 41 14211
zast. pl. 51 23586
ostat.pl. jiná plocha 89 174370
ostat.pl. manipulační pl. 5 4242
ostat.pl. neplodná půda 61 172392
ostat.pl. ostat.komunikace 50 124997
ostat.pl. silnice 6 47653
Celkem KN 601 21834193
Par. DKM 334 3726522
Par. KMD 267 18107671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 51
LV 89
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.09.2017
KMD 1:1000 11.07.2017
KM-D 1:2000 19.01.2000 18.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 19.01.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 02.06.2020 15:20

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.