k.ú.: 604666 - Bílý Potok - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536148 - Javorník NUTS5 CZ0711536148
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 7562710
zahrada 230 206424
ovoc. sad 1 34141
travní p. 102 924058
lesní poz 43 2052836
vodní pl. nádrž umělá 9 50763
vodní pl. rybník 1 12156
vodní pl. tok přirozený 28 18461
vodní pl. tok umělý 21 51003
zast. pl. společný dvůr 16 22187
zast. pl. zbořeniště 64 17592
zast. pl. 174 86332
ostat.pl. jiná plocha 86 104526
ostat.pl. manipulační pl. 13 13405
ostat.pl. neplodná půda 15 55661
ostat.pl. ostat.komunikace 129 300665
ostat.pl. pohřeb. 1 2172
ostat.pl. silnice 9 70897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5948
ostat.pl. zeleň 55 399991
Celkem KN 1140 11991928
Par. DKM 493 10189493
Par. KMD 647 1802435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 94
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 172
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 182
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2017
DKM-KPÚ 19.09.2012 1:1000 19.09.2012 *)
KM-D 1:2000 20.11.2000 20.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 20.11.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.05.2019 17:42

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.