k.ú.: 604593 - Cakov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505081 - Senice na Hané NUTS5 CZ0712505081
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 2138517
zahrada 165 87994
travní p. 83 71360
lesní poz 401 1181712
vodní pl. tok přirozený 18 13516
zast. pl. zbořeniště 3 349
zast. pl. 136 44338
ostat.pl. jiná plocha 34 25061
ostat.pl. manipulační pl. 4 16738
ostat.pl. neplodná půda 3 1318
ostat.pl. ostat.komunikace 114 149039
ostat.pl. silnice 3 16396
ostat.pl. zeleň 67 61743
Celkem KN 1332 3808081
Par. DKM 569 2479549
Par. KMD 763 1328532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 93
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 134
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 186
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.01.2013 1:1000 11.01.2013 *)
KMD 1:1000 12.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 11.01.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 29.09.2020 07:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička