k.ú.: 604101 - Semtěš u Bílého Podolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530859 - Semtěš NUTS5 CZ0205530859
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 461 1428905
zahrada 192 210915
ovoc. sad 455 2116354
travní p. 52 91896
lesní poz 222 702222
vodní pl. nádrž umělá 1 1438
vodní pl. tok umělý 151 24372
zast. pl. společný dvůr 3 1033
zast. pl. zbořeniště 6 1648
zast. pl. 209 99329
ostat.pl. jiná plocha 61 74286
ostat.pl. manipulační pl. 60 47002
ostat.pl. neplodná půda 33 45188
ostat.pl. ostat.komunikace 61 99856
ostat.pl. pohřeb. 4 4182
ostat.pl. silnice 15 52774
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 10092
ostat.pl. zeleň 2 223
Celkem KN 2001 5011715
Par. KMD 2001 5011715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 10
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 201
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 338
spoluvlastník 537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 14.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 18.09.2020 09:26

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.