k.ú.: 604101 - Semtěš u Bílého Podolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530859 - Semtěš NUTS5 CZ0205530859
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 508 1114071
zahrada 193 217864
ovoc. sad 627 2455940
travní p. 43 57568
lesní poz 228 687317
vodní pl. nádrž umělá 3 1648
vodní pl. tok umělý 143 20302
zast. pl. společný dvůr 3 1033
zast. pl. zbořeniště 7 1848
zast. pl. 209 99052
ostat.pl. jiná plocha 71 77372
ostat.pl. manipulační pl. 72 54009
ostat.pl. neplodná půda 37 54117
ostat.pl. ostat.komunikace 62 99975
ostat.pl. pohřeb. 4 4182
ostat.pl. silnice 17 52774
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 11918
ostat.pl. zeleň 2 223
Celkem KN 2246 5011213
Par. KMD 2246 5011213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 10
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 199
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 337
spoluvlastník 535

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 14.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 09:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.