k.ú.: 604003 - Bílá Třemešná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579068 - Bílá Třemešná NUTS5 CZ0525579068
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 392 2263428
zahrada 497 396937
ovoc. sad 68 149502
travní p. 229 442712
lesní poz 146 1978300
vodní pl. nádrž umělá 4 50879
vodní pl. rybník 7 60243
vodní pl. tok přirozený 20 119206
vodní pl. tok umělý 13 2293
vodní pl. zamokřená pl. 1 1143
zast. pl. společný dvůr 8 4147
zast. pl. zbořeniště 8 1952
zast. pl. 647 169677
ostat.pl. dráha 4 64032
ostat.pl. jiná plocha 132 90869
ostat.pl. manipulační pl. 29 25829
ostat.pl. neplodná půda 47 34252
ostat.pl. ostat.komunikace 304 186366
ostat.pl. pohřeb. 3 7169
ostat.pl. silnice 3 26983
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11541
ostat.pl. zeleň 7 5894
Celkem KN 2578 6093354
Par. DKM 2578 6093354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 164
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 232
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo přehrada 3
Celkem BUD 624
byt.z. byt 31
Celkem JED 31
LV 783
spoluvlastník 1252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1994
THM-V 1:2000 01.04.1961 01.12.1994
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.07.2019 20:33

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.