k.ú.: 603490 - Koryta u Bezděkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555801 - Bezděkov NUTS5 CZ0322555801
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 728 2216517
zahrada 113 56713
travní p. 321 943896
lesní poz 91 624988
vodní pl. nádrž umělá 1 3507
vodní pl. tok přirozený 2 116
vodní pl. tok umělý 81 20809
zast. pl. 116 65157
ostat.pl. jiná plocha 153 67457
ostat.pl. manipulační pl. 32 31145
ostat.pl. neplodná půda 17 15515
ostat.pl. ostat.komunikace 157 72156
ostat.pl. silnice 3 55293
Celkem KN 1815 4173269
Par. DKM 1815 4173269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 24
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 99
LV 131
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
THM-G 1:2000 01.12.1979 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 01.12.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 21:16

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.