k.ú.: 603449 - Bezdědice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535443 - Bělá pod Bezdězem NUTS5 CZ0207535443
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21151 - Bělá pod Bezdězem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 653
orná půda 168 2564722
zahrada mez, stráň 1 205
zahrada 76 112392
travní p. mez, stráň 3 1083
travní p. 46 171531
lesní poz 60 957011
vodní pl. nádrž přírodní 1 40
vodní pl. zamokřená pl. 10 19707
zast. pl. zbořeniště 1 2548
zast. pl. 113 34355
ostat.pl. jiná plocha 25 24647
ostat.pl. manipulační pl. 4 7073
ostat.pl. neplodná půda 58 35681
ostat.pl. ostat.komunikace 32 57460
ostat.pl. pohřeb. 1 1573
ostat.pl. silnice 4 49339
ostat.pl. zeleň 2 7399
Celkem KN 606 4047419
Par. KMD 606 4047419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 36
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 13
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 113
LV 121
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2013
KM-D 1:2000 17.12.2001 31.10.2013
S-SK GS 1:2880 1843 16.12.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 26.09.2020 02:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička