k.ú.: 603350 - Úloh - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555797 - Běšiny NUTS5 CZ0322555797
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 586002
zahrada 50 34677
travní p. 87 419965
lesní poz 20 734925
vodní pl. nádrž přírodní 2 4543
vodní pl. nádrž umělá 1 3239
vodní pl. tok přirozený 6 6070
zast. pl. zbořeniště 1 104
zast. pl. 52 39821
ostat.pl. dráha 3 69136
ostat.pl. jiná plocha 24 32030
ostat.pl. manipulační pl. 14 11893
ostat.pl. neplodná půda 49 23607
ostat.pl. ostat.komunikace 43 36652
ostat.pl. silnice 5 12033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3280
Celkem KN 447 2017977
Par. KMD 447 2017977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 49
LV 83
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2014
S-SK GS 1:2880 1837 30.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2019 05:50

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.