k.ú.: 603295 - Vestec u Běstviny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571181 - Běstvina NUTS5 CZ0531571181
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1079355
zahrada 39 35540
travní p. 68 194586
lesní poz 7 77827
vodní pl. rybník 2 40124
vodní pl. tok přirozený 10 4588
vodní pl. zamokřená pl. 2 238
zast. pl. společný dvůr 2 557
zast. pl. 62 19566
ostat.pl. jiná plocha 16 20249
ostat.pl. neplodná půda 23 31144
ostat.pl. ostat.komunikace 27 27165
ostat.pl. silnice 17 16516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6227
Celkem KN 413 1553682
Par. KMD 413 1553682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 60
LV 95
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.07.2019 18:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.