k.ú.: 603287 - Spačice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571181 - Běstvina NUTS5 CZ0531571181
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 1725468
zahrada 74 67739
travní p. 98 155196
lesní poz 92 1079161
vodní pl. nádrž umělá 2 19406
vodní pl. rybník 1 6914
vodní pl. tok přirozený 31 52411
vodní pl. zamokřená pl. 3 3240
zast. pl. 66 36010
ostat.pl. jiná plocha 22 5287
ostat.pl. manipulační pl. 3 3046
ostat.pl. neplodná půda 47 39468
ostat.pl. ostat.komunikace 81 81206
ostat.pl. silnice 21 29106
ostat.pl. zeleň 1 8814
Celkem KN 821 3312472
Par. KMD 821 3312472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 64
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 101
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 02:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.