k.ú.: 603244 - Běstvina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571181 - Běstvina NUTS5 CZ0531571181
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 647 3771236
zahrada 285 212288
ovoc. sad 17 55701
travní p. 246 675837
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 178 2050716
vodní pl. nádrž umělá 7 21493
vodní pl. rybník 4 55412
vodní pl. tok přirozený 14 12145
vodní pl. zamokřená pl. 1 2167
zast. pl. zbořeniště 1 132
zast. pl. 357 104838
ostat.pl. jiná plocha 99 45544
ostat.pl. manipulační pl. 20 17215
ostat.pl. neplodná půda 128 88220
ostat.pl. ostat.komunikace 128 112101
ostat.pl. pohřeb. 3 2224
ostat.pl. silnice 76 89404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 48357
ostat.pl. zeleň 2 47406
Celkem KN 2219 7412456
Par. KMD 2219 7412456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 107
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 39
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 10
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 350
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 429
spoluvlastník 916

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 17:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.