k.ú.: 603244 - Běstvina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571181 - Běstvina NUTS5 CZ0531571181
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 648 3771236
zahrada 288 213902
ovoc. sad 17 53985
travní p. 247 675743
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 174 2049245
vodní pl. nádrž umělá 7 21493
vodní pl. rybník 4 55412
vodní pl. tok přirozený 14 12145
vodní pl. zamokřená pl. 1 2167
zast. pl. zbořeniště 1 132
zast. pl. 361 105100
ostat.pl. jiná plocha 103 47015
ostat.pl. manipulační pl. 20 17215
ostat.pl. neplodná půda 128 88220
ostat.pl. ostat.komunikace 128 112101
ostat.pl. pohřeb. 3 2224
ostat.pl. silnice 76 89404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 48357
ostat.pl. zeleň 2 47406
Celkem KN 2228 7412522
Par. KMD 2228 7412522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 108
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 39
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 10
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 354
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 426
spoluvlastník 902

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 23:01

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.