k.ú.: 603210 - Besednice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545414 - Besednice NUTS5 CZ0312545414
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1145 3499820
zahrada 371 238811
ovoc. sad 3 4039
travní p. 929 2000896
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 932 7237528
vodní pl. nádrž přírodní 4 5336
vodní pl. rybník 4 18688
vodní pl. tok umělý 8 6380
vodní pl. zamokřená pl. 21 46041
zast. pl. 485 123128
ostat.pl. dobývací prost. 1 2323
ostat.pl. jiná plocha 56 30807
ostat.pl. manipulační pl. 96 87291
ostat.pl. neplodná půda 428 377682
ostat.pl. ostat.komunikace 102 145389
ostat.pl. pohřeb. 1 1557
ostat.pl. silnice 36 106389
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 26730
Celkem KN 4625 13958884
Par. DKM 826 344296
Par. KMD 3799 13614588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 263
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 471
byt.z. byt 30
obč.z. byt 20
Celkem JED 50
LV 632
spoluvlastník 867

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2014
DKM 1:1000 18.04.2011
S-SK GS 1:2880 1827 17.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 18.09.2020 10:25

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.