k.ú.: 603198 - Bakov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532088 - Beřovice NUTS5 CZ0203532088
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1475906
zahrada 58 20736
ovoc. sad 1 16659
travní p. 17 128471
lesní poz 11 219131
vodní pl. nádrž umělá 2 4596
vodní pl. tok přirozený 2 1965
vodní pl. tok umělý 2 14588
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. 58 28664
ostat.pl. dálnice 1 101
ostat.pl. jiná plocha 48 51720
ostat.pl. manipulační pl. 2 2682
ostat.pl. neplodná půda 17 8443
ostat.pl. ostat.komunikace 60 67531
ostat.pl. silnice 6 38664
ostat.pl. zeleň 33 77923
Celkem KN 455 2157820
Par. DKM 455 2157820
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 57
LV 124
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2005 intravilán
DKM-KPÚ 12.05.2003 1:1000 29.05.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 11.11.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 06.06.2020 23:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.