k.ú.: 603198 - Bakov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532088 - Beřovice NUTS5 CZ0203532088
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1475906
zahrada 58 20736
ovoc. sad 1 16659
travní p. 17 128471
lesní poz 9 123449
vodní pl. nádrž umělá 2 4596
vodní pl. tok přirozený 2 1965
vodní pl. tok umělý 2 14588
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. zbořeniště 1 82
zast. pl. 57 28545
ostat.pl. dálnice 1 101
ostat.pl. jiná plocha 48 51720
ostat.pl. manipulační pl. 2 2682
ostat.pl. neplodná půda 16 8480
ostat.pl. ostat.komunikace 60 67531
ostat.pl. silnice 6 38664
ostat.pl. zeleň 35 173605
Celkem KN 454 2157820
Par. DKM 454 2157820
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 39
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 56
LV 123
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2005 intravilán
DKM-KPÚ 12.05.2003 1:1000 29.05.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 11.11.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 19.05.2019 20:53

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.