k.ú.: 603155 - Slibovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537021 - Běrunice NUTS5 CZ0208537021
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 3012793
zahrada 32 37041
ovoc. sad 1 4350
travní p. 2 20138
lesní poz 1 5952
vodní pl. nádrž umělá 5 5349
vodní pl. tok přirozený 11 16667
vodní pl. tok umělý 22 16898
zast. pl. zbořeniště 4 1060
zast. pl. 47 48051
ostat.pl. dráha 1 9386
ostat.pl. jiná plocha 9 6588
ostat.pl. manipulační pl. 6 15333
ostat.pl. neplodná půda 2 2401
ostat.pl. ostat.komunikace 29 73002
ostat.pl. silnice 9 31489
ostat.pl. zeleň 2 589
Celkem KN 513 3307087
Par. KMD 513 3307087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 24
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 44
LV 210
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.01.2018
KM-D 1:2880 18.12.2000 31.01.2018
S-SK GS 1841 17.12.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.08.2019 13:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.