k.ú.: 603121 - Kněžičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 551481 - Kněžičky NUTS5 CZ0208551481
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 503 3117527
zahrada 92 87067
ovoc. sad 2 35142
travní p. 48 73194
lesní poz 84 7416549
vodní pl. nádrž umělá 2 4228
vodní pl. rybník 2 236249
vodní pl. tok umělý 77 23942
vodní pl. zamokřená pl. 6 126173
zast. pl. zbořeniště 1 15
zast. pl. 138 83682
ostat.pl. jiná plocha 30 55055
ostat.pl. manipulační pl. 11 22317
ostat.pl. neplodná půda 10 399495
ostat.pl. ostat.komunikace 50 87146
ostat.pl. silnice 36 88903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 14900
ostat.pl. zeleň 8 5092
Celkem KN 1109 11876676
Par. KMD 1109 11876676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 138
LV 233
spoluvlastník 523

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1841 30.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.08.2019 16:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.