k.ú.: 603112 - Běruničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537021 - Běrunice NUTS5 CZ0208537021
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 555 4160500
zahrada 41 31819
ovoc. sad 4 6652
travní p. 4 12116
vodní pl. tok přirozený 23 30662
vodní pl. tok umělý 52 43218
zast. pl. zbořeniště 1 1632
zast. pl. 58 45004
ostat.pl. jiná plocha 9 18398
ostat.pl. manipulační pl. 8 35810
ostat.pl. ostat.komunikace 45 80682
ostat.pl. pohřeb. 2 5040
ostat.pl. silnice 6 37344
ostat.pl. zeleň 2 6343
Celkem KN 810 4515220
Par. KMD 810 4515220
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 58
LV 193
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2018
KM-D 1:2880 03.03.2001 08.02.2018
S-SK GS 1:2880 1841 02.03.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.07.2019 19:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.