k.ú.: 602850 - Bernartice nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568481 - Bernartice nad Odrou NUTS5 CZ0804568481
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 12 4045
orná půda 445 5066032
zahrada 496 492123
ovoc. sad 1 10718
travní p. mez, stráň 12 9057
travní p. 171 1278358
lesní poz 222 1913539
vodní pl. nádrž umělá 2 2546
vodní pl. tok přirozený 40 153633
vodní pl. tok umělý 57 27182
vodní pl. zamokřená pl. 2 4948
zast. pl. společný dvůr 6 1186
zast. pl. zbořeniště 3 1379
zast. pl. 467 146948
ostat.pl. jiná plocha 88 32985
ostat.pl. manipulační pl. 35 52936
ostat.pl. mez, stráň 3 2228
ostat.pl. neplodná půda 86 77463
ostat.pl. ostat.komunikace 175 147531
ostat.pl. pohřeb. 2 3878
ostat.pl. silnice 21 103604
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 29861
ostat.pl. zeleň 8 12653
Celkem KN 2359 9574833
Par. DKM 2359 9574833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 297
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 17
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 456
byt.z. byt 6
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 9
LV 545
spoluvlastník 742

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.1995 Nové mapování v r. 1994. Zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP - 24.4.2009.
S-SK ŠS 1:2880 1883 15.12.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:13

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.