k.ú.: 602825 - Bernartice u Javorníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 524891 - Bernartice NUTS5 CZ0711524891
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 805 16203764
zahrada 401 345234
travní p. 118 547392
lesní poz 41 286581
vodní pl. nádrž přírodní 3 703
vodní pl. tok přirozený 83 93604
vodní pl. tok umělý 212 110700
vodní pl. zamokřená pl. 14 4064
zast. pl. společný dvůr 12 11769
zast. pl. zbořeniště 119 44233
zast. pl. 341 209643
ostat.pl. dráha 4 80633
ostat.pl. jiná plocha 212 259986
ostat.pl. manipulační pl. 59 53942
ostat.pl. neplodná půda 28 31512
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 522
ostat.pl. ostat.komunikace 256 268805
ostat.pl. pohřeb. 2 8652
ostat.pl. silnice 17 76850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 31493
ostat.pl. zeleň 2 3959
Celkem KN 2733 18674041
Par. KMD 2733 18674041
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 206
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 1
Celkem BUD 336
byt.z. byt 16
obč.z. byt 6
Celkem JED 22
LV 302
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.08.2019 08:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.