k.ú.: 602671 - Bilinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549266 - Bernartice NUTS5 CZ0314549266
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 438 1819364
zahrada 40 32284
ovoc. sad 9 230679
travní p. 231 379667
lesní poz 59 513540
vodní pl. nádrž přírodní 3 4568
vodní pl. nádrž umělá 1 600
vodní pl. tok přirozený 3 3136
vodní pl. tok umělý 104 9520
vodní pl. zamokřená pl. 2 3470
zast. pl. společný dvůr 1 385
zast. pl. zbořeniště 1 422
zast. pl. 42 29839
ostat.pl. jiná plocha 3 10285
ostat.pl. manipulační pl. 9 7672
ostat.pl. neplodná půda 7 17203
ostat.pl. ostat.komunikace 80 67299
ostat.pl. silnice 2 12280
Celkem KN 1035 3142213
PK 9 1872
Celkem ZE 9 1872
Par. KMD 1035 3142213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 38
LV 112
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2017
KMD 1:1000 31.03.2014
S-SK GS 1:2880 1824 11.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 18.09.2020 11:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.