k.ú.: 602663 - Bernartice u Milevska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549266 - Bernartice NUTS5 CZ0314549266
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 4062293
zahrada 506 330610
travní p. 162 719686
lesní poz 30 526961
vodní pl. nádrž přírodní 2 1177
vodní pl. rybník 6 274934
vodní pl. tok přirozený 32 10671
vodní pl. tok umělý 26 12863
vodní pl. zamokřená pl. 1 282
zast. pl. společný dvůr 12 3632
zast. pl. zbořeniště 10 1152
zast. pl. 528 180816
ostat.pl. jiná plocha 160 114500
ostat.pl. manipulační pl. 30 69945
ostat.pl. neplodná půda 24 39874
ostat.pl. ostat.komunikace 194 144622
ostat.pl. pohřeb. 1 5296
ostat.pl. silnice 15 77274
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 29448
ostat.pl. zeleň 5 4609
Celkem KN 1955 6610645
PK 1225 4699739
Celkem ZE 1225 4699739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 337
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 8
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 517
byt.z. byt 51
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 26
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 93
LV 664
spoluvlastník 912

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 13.08.2022 02:22

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.