k.ú.: 602612 - Prusy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512281 - Beňov NUTS5 CZ0714512281
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 1367315
chmelnice 24 166877
zahrada 71 81290
travní p. 20 27420
lesní poz 5 33731
vodní pl. nádrž umělá 1 1444
vodní pl. tok přirozený 2 17499
vodní pl. tok umělý 1 1042
zast. pl. zbořeniště 1 119
zast. pl. 54 23808
ostat.pl. jiná plocha 18 29114
ostat.pl. manipulační pl. 3 1677
ostat.pl. neplodná půda 5 4128
ostat.pl. ostat.komunikace 45 56959
ostat.pl. silnice 20 27436
ostat.pl. zeleň 1 127
Celkem KN 375 1839986
Par. DKM 375 1839986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 52
LV 75
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2013
ZMVM 1:2000 01.08.1984 16.10.2013 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1913 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1913


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 30.09.2020 17:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička