k.ú.: 602612 - Prusy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512281 - Beňov NUTS5 CZ0714512281
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1351065
chmelnice 31 175059
zahrada 77 81486
travní p. 23 35488
lesní poz 11 33600
vodní pl. nádrž umělá 1 1444
vodní pl. tok přirozený 2 17499
vodní pl. tok umělý 1 1042
zast. pl. zbořeniště 1 119
zast. pl. 53 23611
ostat.pl. jiná plocha 20 29034
ostat.pl. manipulační pl. 3 1677
ostat.pl. neplodná půda 5 4128
ostat.pl. ostat.komunikace 48 56800
ostat.pl. silnice 22 27595
ostat.pl. zeleň 1 127
Celkem KN 415 1839774
Par. DKM 415 1839774
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 51
LV 75
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2013
ZMVM 1:2000 01.08.1984 16.10.2013 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1913 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1913


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.05.2019 19:05

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.