k.ú.: 602604 - Beňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512281 - Beňov NUTS5 CZ0714512281
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 881 5348820
zahrada 272 221151
ovoc. sad 2 14641
travní p. 55 109697
lesní poz 44 582479
vodní pl. rybník 3 7953
vodní pl. tok přirozený 4 17801
vodní pl. tok umělý 3 10195
zast. pl. společný dvůr 4 344
zast. pl. zbořeniště 7 1940
zast. pl. 256 115904
ostat.pl. jiná plocha 50 65683
ostat.pl. manipulační pl. 76 71740
ostat.pl. ostat.komunikace 133 231145
ostat.pl. pohřeb. 1 1764
ostat.pl. silnice 1 198
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 907
ostat.pl. zeleň 4 4602
Celkem KN 1797 6806964
Par. DKM 1797 6806964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 198
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 468
spoluvlastník 671

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2014
ZMVM 1:2000 01.08.1984 26.06.2014 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1941 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.04.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.08.2019 06:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.