k.ú.: 602434 - Kuří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545406 - Benešov nad Černou NUTS5 CZ0312545406
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 10670
zahrada 7 5956
travní p. mez, stráň 3 3565
travní p. 131 2769372
lesní poz 307 3572922
vodní pl. nádrž umělá 1 4438
vodní pl. rybník 1 1349
vodní pl. tok přirozený 15 14662
vodní pl. tok umělý 4 9257
vodní pl. zamokřená pl. 2 4237
zast. pl. 49 15350
ostat.pl. jiná plocha 88 153662
ostat.pl. manipulační pl. 34 47274
ostat.pl. neplodná půda 78 196508
ostat.pl. ostat.komunikace 58 90078
ostat.pl. pohřeb. 1 1554
ostat.pl. silnice 4 20695
Celkem KN 788 6921549
Par. DKM 433 3376208
Par. KMD 355 3545341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 49
LV 89
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.09.2019 1:1000 30.09.2019 *)
KMD 1:1000 03.08.2012
S-SK GS 1:2880 1826 03.08.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 29.09.2020 07:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička