k.ú.: 602361 - Benešov u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581330 - Benešov NUTS5 CZ0641581330
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1183 2524378
zahrada 260 155386
travní p. skleník-pařeniš. 1 72
travní p. 1072 1581380
lesní poz 144 8212447
vodní pl. nádrž umělá 2 9827
vodní pl. rybník 4 34921
vodní pl. tok přirozený 69 29645
vodní pl. tok umělý 94 6522
vodní pl. zamokřená pl. 7 5518
zast. pl. společný dvůr 2 53
zast. pl. zbořeniště 3 699
zast. pl. 384 124383
ostat.pl. jiná plocha 125 291185
ostat.pl. manipulační pl. 38 65217
ostat.pl. neplodná půda 203 288883
ostat.pl. ostat.komunikace 317 180676
ostat.pl. pohřeb. 3 8740
ostat.pl. silnice 4 68243
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 37028
ostat.pl. zeleň 2 569
Celkem KN 3941 13625772
Par. KMD 3941 13625772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 203
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 378
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 511
spoluvlastník 728

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.09.2020 06:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička