k.ú.: 602086 - Benátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569861 - Benátky NUTS5 CZ0521569861
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 2770362
zahrada 75 45750
travní p. 43 191627
lesní poz les(ne hospodář) 1 8471
lesní poz 29 174149
vodní pl. nádrž přírodní 3 705
vodní pl. tok přirozený 19 25808
vodní pl. tok umělý 4 452
zast. pl. společný dvůr 2 32
zast. pl. zbořeniště 2 685
zast. pl. 105 66343
ostat.pl. dráha 5 29482
ostat.pl. jiná plocha 26 22434
ostat.pl. manipulační pl. 11 45777
ostat.pl. neplodná půda 19 23816
ostat.pl. ostat.komunikace 56 73065
ostat.pl. silnice 23 50733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2482
ostat.pl. zeleň 19 76742
Celkem KN 576 3608915
Par. DKM 576 3608915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 2
Celkem BUD 103
LV 111
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2004 již celé KÚ DKM
DKM-KPÚ 16.01.2004 1:1000 11.06.2004 *)
S-SK GS 1:2880 1840 22.11.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 02.06.2020 20:28

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.