k.ú.: 601870 - Bělčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550817 - Bělčice NUTS5 CZ0316550817
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 368 5355100
zahrada 349 287592
ovoc. sad 3 6550
travní p. 214 1159450
lesní poz 69 2257721
vodní pl. nádrž umělá 25 581125
vodní pl. rybník 1 53776
vodní pl. tok přirozený 105 54713
vodní pl. tok umělý 1 24
vodní pl. zamokřená pl. 2 2542
zast. pl. zbořeniště 7 2643
zast. pl. 446 153287
ostat.pl. dráha 2 64185
ostat.pl. jiná plocha 115 113362
ostat.pl. manipulační pl. 10 189496
ostat.pl. neplodná půda 86 203884
ostat.pl. ostat.komunikace 150 316211
ostat.pl. pohřeb. 1 3516
ostat.pl. silnice 10 83153
ostat.pl. skládka 1 12907
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 51985
ostat.pl. zeleň 12 10372
Celkem KN 1981 10963594
Par. DKM 1981 10963594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 255
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 8
č.p. rod.dům 30
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 37
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 440
byt.z. byt 45
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 63
LV 587
spoluvlastník 852

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2020
DKM-KPÚ 14.12.2017 1:1000 14.12.2017 *)
S-SK GS 1:2880 1837 29.07.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 22.09.2020 15:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička