k.ú.: 601586 - Bělá u Horní Cerekve - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561126 - Bělá NUTS5 CZ0633561126
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 1506853
zahrada 70 41531
travní p. 150 558289
lesní poz 111 1055099
vodní pl. nádrž umělá 4 17984
vodní pl. rybník 3 14677
vodní pl. tok umělý 17 5573
vodní pl. zamokřená pl. 1 748
zast. pl. společný dvůr 4 245
zast. pl. zbořeniště 5 1929
zast. pl. 53 19740
ostat.pl. jiná plocha 18 15121
ostat.pl. manipulační pl. 9 3302
ostat.pl. neplodná půda 13 6215
ostat.pl. ostat.komunikace 50 36478
ostat.pl. silnice 2 26403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1338
Celkem KN 693 3311525
Par. KMD 693 3311525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 51
LV 72
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2011
S-SK GS 1:2880 1829 08.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 29.09.2020 17:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička