k.ú.: 601527 - Běchovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 3291485
zahrada 534 303088
ovoc. sad 1 5052
travní p. 67 174125
lesní poz les(ne hospodář) 1 2800
lesní poz 26 666732
vodní pl. nádrž umělá 4 7819
vodní pl. tok přirozený 90 91974
vodní pl. zamokřená pl. 6 14404
zast. pl. společný dvůr 6 4303
zast. pl. zbořeniště 3 1232
zast. pl. 835 245551
ostat.pl. dráha 59 309801
ostat.pl. dálnice 10 50164
ostat.pl. jiná plocha 255 563144
ostat.pl. manipulační pl. 194 683645
ostat.pl. neplodná půda 36 57843
ostat.pl. ostat.komunikace 189 189102
ostat.pl. silnice 9 106231
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 40119
ostat.pl. zeleň 30 26315
Celkem KN 2637 6834929
Par. DKM 2637 6834929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 502
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 11
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 99
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 830
byt.z. ateliér 17
byt.z. byt 205
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 37
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 8
Celkem JED 272
LV 973
spoluvlastník 1639

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2010
ZMVM 1:1000 15.10.1990 02.12.2010 přepracováním
THM-V 1:1000 15.11.1986 02.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 02.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 07:46

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.