k.ú.: 601241 - Milá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567043 - Bečov NUTS5 CZ0425567043
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 1363113
zahrada 45 46094
travní p. 44 509214
lesní poz 2 134711
vodní pl. nádrž umělá 2 342
zast. pl. 47 28425
ostat.pl. jiná plocha 25 27945
ostat.pl. neplodná půda 32 28503
ostat.pl. ostat.komunikace 11 18514
ostat.pl. silnice 1 17571
Celkem KN 251 2174432
Par. DKM 251 2174432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 11
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 47
LV 67
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.01.2009
FÚO 1:5000 31.12.1978 11.01.2009 pouze extravilán
S-SK GS 1:2880 1874 11.01.2009 od 31.12.1978 platná jen pro intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 18.09.2020 09:08

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.