k.ú.: 601225 - Bdín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565423 - Bdín NUTS5 CZ020C565423
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21213 - Nové Strašecí

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 1230515
zahrada 42 45914
ovoc. sad 2 12279
travní p. 107 306222
lesní poz 8 337296
vodní pl. nádrž umělá 1 4663
vodní pl. tok přirozený 33 9151
vodní pl. zamokřená pl. 7 1437
zast. pl. společný dvůr 2 42
zast. pl. zbořeniště 10 767
zast. pl. 64 43149
ostat.pl. jiná plocha 37 37446
ostat.pl. manipulační pl. 10 2747
ostat.pl. neplodná půda 60 27428
ostat.pl. ostat.komunikace 26 33688
ostat.pl. silnice 4 19352
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3483
ostat.pl. zeleň 1 553
Celkem KN 608 2116132
Par. KMD 608 2116132
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 63
LV 92
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2016
KM-D 1:2880 10.11.2000 10.03.2016
S-SK GS 1:2880 1841 10.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 30.09.2020 18:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička