k.ú.: 601152 - Batňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579041 - Batňovice NUTS5 CZ0525579041
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 1597276
zahrada 409 399779
travní p. 374 1018510
lesní poz 141 933292
vodní pl. nádrž umělá 3 1849
vodní pl. tok přirozený 8 29477
vodní pl. tok umělý 21 5872
zast. pl. společný dvůr 16 8675
zast. pl. zbořeniště 5 1147
zast. pl. 509 125477
ostat.pl. dráha 2 1155
ostat.pl. jiná plocha 128 46897
ostat.pl. manipulační pl. 55 54868
ostat.pl. neplodná půda 72 34346
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 300
ostat.pl. ostat.komunikace 362 172094
ostat.pl. pohřeb. 1 3678
ostat.pl. silnice 27 22357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6116
ostat.pl. zeleň 7 3751
Celkem KN 2396 4466916
Par. KMD 2396 4466916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 145
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 498
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 545
spoluvlastník 766

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2010
S-SK GS 1:2880 1840 27.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.07.2019 19:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.