k.ú.: 601152 - Batňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579041 - Batňovice NUTS5 CZ0525579041
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 1597276
zahrada 409 399710
travní p. 374 1005551
lesní poz 142 946231
vodní pl. nádrž umělá 3 1849
vodní pl. tok přirozený 9 29477
vodní pl. tok umělý 21 5872
zast. pl. společný dvůr 16 8675
zast. pl. zbořeniště 5 1147
zast. pl. 509 125479
ostat.pl. dráha 2 1155
ostat.pl. jiná plocha 131 46772
ostat.pl. manipulační pl. 55 54868
ostat.pl. neplodná půda 72 34346
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 300
ostat.pl. ostat.komunikace 368 172306
ostat.pl. pohřeb. 1 3678
ostat.pl. silnice 27 22357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6116
ostat.pl. zeleň 7 3751
Celkem KN 2407 4466916
Par. KMD 2407 4466916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 125
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 146
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 498
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 539
spoluvlastník 754

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2010
S-SK GS 1:2880 1840 27.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 11:04

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.