k.ú.: 600440 - Bynovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 544647 - Bynovec NUTS5 CZ0421544647
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1478600
zahrada 159 169781
ovoc. sad 1 6407
travní p. 61 456317
lesní poz 30 3979572
vodní pl. nádrž umělá 2 10115
vodní pl. tok přirozený 3 1550
vodní pl. zamokřená pl. 4 6355
zast. pl. zbořeniště 3 651
zast. pl. 155 36062
ostat.pl. jiná plocha 23 28139
ostat.pl. manipulační pl. 6 9960
ostat.pl. neplodná půda 4 2780
ostat.pl. ostat.komunikace 71 117465
ostat.pl. pohřeb. 1 1604
ostat.pl. silnice 7 38067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17021
ostat.pl. zeleň 6 9520
Celkem KN 589 6369966
Par. DKM 586 6369877
Par. KMD 3 89
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 155
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 180
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2018
DKM-KPÚ 1:1000 26.06.2018
KMD 1:1000 29.03.2010 30.11.2018
S-SK GS 1843 29.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 27.09.2020 06:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička