k.ú.: 600431 - Arnoltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562343 - Arnoltice NUTS5 CZ0421562343
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 1441229
zahrada 185 135664
travní p. 164 588838
lesní poz les s budovou 1 2
lesní poz 72 2993353
vodní pl. nádrž umělá 1 1508
vodní pl. tok přirozený 1 2142
vodní pl. zamokřená pl. 10 22486
zast. pl. zbořeniště 19 4059
zast. pl. 234 42966
ostat.pl. jiná plocha 82 56216
ostat.pl. manipulační pl. 19 8509
ostat.pl. neplodná půda 37 45484
ostat.pl. ostat.komunikace 93 133798
ostat.pl. pohřeb. 2 1853
ostat.pl. silnice 11 46782
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9424
ostat.pl. zeleň 3 1162
Celkem KN 990 5535475
Par. DKM 990 5535475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 134
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 233
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 310
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.06.2014
DKM 13.06.2013 1:1000 13.06.2013 *) intravilán
S-SK GS 1:2880 1843 24.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 05.06.2020 14:16

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.