k.ú.: 600415 - Arneštovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 509388 - Arneštovice NUTS5 CZ0633509388
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 3044593
zahrada 61 49605
travní p. 120 644951
lesní poz 216 1311482
vodní pl. nádrž umělá 1 816
vodní pl. rybník 7 22246
vodní pl. tok přirozený 1 29081
vodní pl. tok umělý 3 2996
zast. pl. společný dvůr 4 270
zast. pl. zbořeniště 1 8
zast. pl. 63 32732
ostat.pl. jiná plocha 30 26958
ostat.pl. manipulační pl. 6 7939
ostat.pl. neplodná půda 22 38989
ostat.pl. ostat.komunikace 28 129856
ostat.pl. silnice 7 79131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 648
Celkem KN 733 5422301
Par. DKM 733 5422301
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 62
LV 153
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.12.2014
DKM 1:1000 08.02.2012
ZMVM 1:2000 27.12.1996 08.02.2012
S-SK GS 1:2880 1829 27.12.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 18.09.2020 10:45

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.