k.ú.: 600229 - Albrechtice nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549258 - Albrechtice nad Vltavou NUTS5 CZ0314549258
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 5512655
zahrada 509 400395
ovoc. sad 5 24198
travní p. 358 1238780
lesní poz ostat.komunikace 1 5329
lesní poz 137 4491178
vodní pl. nádrž přírodní 4 2691
vodní pl. nádrž umělá 12 259295
vodní pl. rybník 8 51375
vodní pl. tok přirozený 6 200759
vodní pl. tok umělý 25 12302
vodní pl. zamokřená pl. 1 1079
zast. pl. společný dvůr 3 603
zast. pl. zbořeniště 1 784
zast. pl. 557 172186
ostat.pl. jiná plocha 126 51256
ostat.pl. manipulační pl. 47 65949
ostat.pl. mez, stráň 2 867
ostat.pl. neplodná půda 108 89322
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1099
ostat.pl. ostat.komunikace 171 178545
ostat.pl. pohřeb. 1 1395
ostat.pl. silnice 66 193093
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 32692
ostat.pl. zeleň 20 11310
Celkem KN 2363 12999137
PK 1761 5982767
GP 1 400
Celkem ZE 1762 5983167
Par. DKM 1183 769107
Par. KMD 443 4976058
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 252
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 133
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 15
rozestav. 1
Celkem BUD 540
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 2
Celkem JED 24
LV 702
spoluvlastník 1109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2020
DKM 1:1000 16.10.2020 mapování intravilánu
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 13.08.2022 02:19

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.