k.ú.: 600059 - Dolní Adršpach - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 547786 - Adršpach NUTS5 CZ0523547786
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 2101215
zahrada 40 38421
travní p. 469 2693889
lesní poz 176 6038438
vodní pl. nádrž umělá 2 60051
vodní pl. rybník 1 2664
vodní pl. tok přirozený 9 30528
vodní pl. tok umělý 1 184
zast. pl. společný dvůr 2 308
zast. pl. zbořeniště 17 8538
zast. pl. 182 54000
ostat.pl. dráha 9 78715
ostat.pl. jiná plocha 75 125666
ostat.pl. manipulační pl. 29 108917
ostat.pl. neplodná půda 7 4673
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 16467
ostat.pl. ostat.komunikace 190 187179
ostat.pl. silnice 9 40530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 41465
ostat.pl. zeleň 5 29176
Celkem KN 1342 11661024
GP 13 121660
Celkem ZE 13 121660
Par. KMD 1341 11612103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 9
č.p. ubyt.zař 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 159
LV 221
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 20.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 26.09.2020 02:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička