Změny v poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí

Katastrální pracoviště nově poskytují výstupy vzniklé převedením písemnosti ze sbírky listin v elektronické podobě do listinné podoby z území celé České republiky. Upozorňujeme, že tato služba je v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky o poskytování údajů za katastru nemovitostí poskytnuta katastrálním pracovištěm pouze tehdy, pokud jsou požadované listiny dostupné v elektronické podobě. Skenováním sbírky listin je aktuálně zajištěna dostupnost elektronické podoby listin doručených katastrálním úřadům po 1. lednu 2014.
ČÚZK nově poskytuje ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru, a to prostřednictvím internetové aplikace Dálkový přístup do KN. Cena je stanovena vyhláškou ve výši 10 Kč za stránku A4, nejvýše však 300 Kč. Jak pro poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí na přepážkách katastrálních pracovišť, tak pro poskytování dálkovým přístupem platí, že tyto údaje lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost.

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

28.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.