Analýzy výškopisu

K dispozici je nejen odečet výšky bodu v mapě, ale i výškový profil zvolené trasy. Aplikace používá jako zdroj IMAGE služby poskytované z ArcGIS serveru Geoportálu ČÚZK. Služby publikují data nového výškopisu území České republiky, který byl pořízen metodou leteckého laserového skenování. DMR 4G již pokrývá celé území ČR, DMR 5G a DMP 1G jsou zpřístupněny na části území, neboť jejich zpracování dosud probíhá. V dalších verzích aplikace je plánováno zařazení pokročilejších analytických funkcí pro podporu geodetických měření.
 

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.

27.05.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 12. června 2019

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.